EGSO: Otišli smo predaleko s onečišćenjem voda


EGSO – Europski gospodarski i socijalni odbor u svom mišljenju poziva europske institucije na to da rješavanje pitanja vode postave kao prioritet i da osmisle „plavi plan EU-a” kao radikalno nastojanje da se predvide potrebe, očuvaju vodni resursi i na odgovarajući način upravlja izazovima u tom području na temelju sveobuhvatnog i koordiniranog plana.

Čista voda jedan je od naših najdragocjenijih resursa. Ključna je za funkcioniranje ekosustavâ i našeg društva, kao i za socioekonomsku aktivnost. Od 2022. godine, kada je u više znanstvenih studija prvi put utvrđena prisutnost mikroplastike u ljudskom krvotoku i majčinom mlijeku, potreba za hitnim i odlučnim djelovanjem više se ne dovodi u pitanje. Onečišćenje je otišlo predaleko, ali ne znamo koliko daleko i o toj temi još znamo jako malo.

Predložena Direktiva o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda vrlo je konstruktivna i dobro strukturirana. Ona pruža priliku za ažuriranje propisa EU-a rješavanjem problema preostalih izvora nepročišćenih otpadnih voda i novih onečišćujućih tvari te poboljšanjem energetskih aspekata i aspekata kružnog gospodarstva u području pročišćavanja otpadnih voda u skladu sa zelenim planom i digitalizacijom Europe.

U njoj se i proširuje područje primjene te direktive na aglomeracije s ekvivalentom stanovnika od 1000 ili većim, što znači da će i mali gradovi morati prikupljati i pročišćavati komunalne otpadne vode te da će za to moći zatražiti financijska sredstva EU-a.

EGSO odlučno podržava primjenu načela „onečišćivač plaća” kako bi se zajamčila cjenovna pristupačnost vodnih usluga i pokrili troškovi uklanjanja mikroonečišćujućih tvari iz otpadnih voda. Otjecanje oborinskih voda u gradskim područjima i prelijevanja kanalizacijskog sustava izvorišta su onečišćenja koja sadržavaju gene za antimikrobnu otpornost, farmaceutske ostatke i toksične tvari rizične za vodeni okoliš i ljudsko zdravlje i stoga te otpadne vode treba prikupljati i primjereno pročišćavati prije ispuštanja u prihvatna vodna tijela.

Svojim mišljenjem pozivamo europske institucije na to da otpadne vode uključe u širu viziju, da rješavanje pitanja vode postave kao prioritet i da osmisle „plavi plan EU-a” kao radikalno nastojanje da se predvide potrebe, očuvaju vodni resursi i na odgovarajući način upravlja izazovima u tom području na temelju sveobuhvatnog i koordiniranog plana u kojem bi se postavili ambiciozni ciljevi i iznijele mjere povezane s dogovorenim ključnim etapama.

Izvor: https://www.odraz.hr/novosti/novosti-iz-egso-a/otisli-smo-predaleko-s-oneciscenjem-voda/