DOOR je proveo analizu isplativosti ulaganja u projekt izgradnje novog bloka Termoelektrane Plomin, prateći metodologiju koju za analizu isplativosti investicijskih projekata propisuje Europska komisija. Isplativost je analizirana iz perspektive investitora i iz perspektive društva u cijelosti. Analiza je pokazala da je projektu osnovom scenariju isplativ za investitora, ali da je podložan rizicima koji ga lako mogu učiniti neisplativim. Ključni identificirani rizici su povećanje pogonskih troškova postrojenja, povećanje cijene emisijskih dozvola, kašnjenje u izgradnji i porast troškova izgradnje. Uz isplativost za investitora, istražena je isplativosti projekta za društvo u cijelosti tako da je dodijeljena novčana vrijednost povećanju sigurnosti opskrbe električnom energijom i onečišćenju okoliša. Pokazalo se projekt nanosi veće društvene štete nego koristi te je zbog toga preporučeno odbacivanje projekta. Studija je dostupna ovdje.