Europska komisija ima otvoreni poziv za iskazivanjem interesa za članstvom u Odboru za misije,a koji je otvoren do 2. veljače 2022. godine do 17h.

Područja za misije su sljedeća:

  • Prilagodba klimatskim promjenama i društvena transformacija
  • Rak
  • Zdravi oceani, mora, obalne i unutarnje vode
  • Klimatski neutralni i pametni gradovi
  • Zdravlje tla i hrana.

Svaki odbor za misije sastoji se od najviše 15 neovisnih osoba na visokoj razini te širokog stručnog znanja iz cijele Europe i šire, uključujući stručnjake za društvene i humanističke znanosti i ostale relevantne predstavnike krajnjih korisnika. Mandat članova odbora za misije traje najviše pet godina i može se jednom produljiti.

Odbori za misije savjetuju Komisiju između ostalog i po pitanju: 

  • utvrđivanja i osmišljavanja jedne ili više misija u odgovarajućem području za misije
  • okvirnih uvjeta koji pomažu u postizanju ciljeva misije;
  • komunikacije o uspješnosti i postignućima misije;
  • koordinacije politika među relevantnim akterima na različitim razinama, posebno u pogledu sinergija s drugim politikama Unije.

Više informacija o uvjetima poziva i potrebnoj dokumentaciji dostupni su na sljedećoj poveznici: Register of Commission expert groups and other similar entities (europa.eu)  potičemo sve zainteresirane da se prijave.

Više informacija o misijama potražite ovdje: https://door.hr/podrska-u-transformaciji-europe-u-zeleniji-zdraviji-i-otporniji-kontinent-u-obliku-misija/