PowerPoor i EmpowerMed organiziraju događaj o taktikama za smanjenje energetskog siromaštva u Bruxellesu


PowerPoor i EmpowerMed projekti 29. ožujka 2023. godine organiziraju događaj na kojem će biti riječi o taktikama za ublažavanje energetskog siromaštva.

Taktike za ublažavanje energetskog siromaštva, koje su pokazale izdržljivost i u situaciji zdravstvene pandemije i duboke energetske krize, kolektivne skupštine, mentorstvo i posjeti kućanstvima, zajedničke energetske inicijative… Sve te teme bit će analizirane na zajedničkom događaju iz projekata PowerPoor i EmpowerMed.

Događaj se odvija u Bruxellesu 29. ožujka, na adresi Manhattan Meeting Centre by Spaces Avenue du Boulevard 21, od 9.00 do 12.30 sati.

Za sudjelovanje na događaju nužno je ispuniti prijavnicu.

Više detalja o događaju pronađite u nastavku.