Udruga gradova u Republici Hrvatskoj u suradnji s udrugama DOOR, ODRAZ, ZMAG i Gradom Velika Gorica poziva zainteresirane predstavnike jedinica lokalne samouprave i organizacija civilnog društva na prijavu i sudjelovanje na transfernim radionicama projekta ”Participativno upravljanje prirodnim resursima”.

Organiziranje transfernih radionica dio je projektnih aktivnosti planiranih u četiri grada s ciljem jačanja kapaciteta gradova, općina i udruga za uspostavljanje sustava izrade i praćenja provedbe javnih politika za upravljanje prirodnim resursima.

Radionice će se odvijati kako slijedi:

Osijek 6. srpnja 2017. u Gradskoj četvrti Gornji grad (Trg Lava Mirskog 1)

Rijeka12. rujna 2017. u Gradskoj vijećnici (Korzo 16)

Koprivnica22. rujna 2017. u Gradskoj vijećnici (Zrinski trg 1)

Zadar – 6. listopada 2017.

Pregled programa radionica i prijavne obrasce za iste potražite na poveznici: Poziv na radionice projekta