20.09.  DOOR je s projektnim partnerima iz Buševca i Velike Gorice u sklopu projekta BUŠEko?! posjetio Güssing u Austriji koje slovi kao jedan od najboljih europskih primjera energetske neovisnosti na lokalnom nivou.

Cilj studijskog posjeta je prijenos iskustava i kapacitiranje predstavnika lokalne zajednice za provedbu energetske neovisnosti Buševca. Dobri primjeri koje smo vidjeli su toplana na biomasu u naselju Urbersdorf u zadružnom vlasništvu i bioplinsko postrojenje u Stremu koje koristi poljoprivredni otpad (otkos trave, kukuruzna silaža) za proizvodnju električne energije i topline za grijanje kućanstava. Oba primjera koriste lokalno dostupne sirovine – poljoprivredne i šumske ostatke, u vlasništvu su lokalne zajednice, te se većina energije koristi lokalno za opskrbu kućanstava ili manjih poduzeća.
Vidjeli smo uživo kako održiva energetika osigurava lokalna radna mjesta, stabilniji proračun Grada, manje emisije CO2 i održiviji razvoj u cjelini.