Što je ekofeminizam i zašto bi ga trebalo uzeti u obzir u današnjem svijetu? Odgovori su u našim info-karticama


Ekofeminizam se nalazi na marginama narativa o klimi u Hrvatskoj, zbog čega DOOR projektom EcoFem želi potaknuti diskusiju među aktivistima, umjetnicima i na obrazovnoj razini.

Cilj EcoFem projekta je osnažiti mlade ljude i potaknuti ih na kritičko promišljanje i razumijevanje klimatske krize kroz rodnu perspektivu, motivirati ih da se angažiraju u aktivnostima i dobiju stvaralački poticaj za buduće akcije. Kroz društvenu, rodnu i ekološku perspektivu u okviru projekta se propituju načini redistribucije te poticati promjena postojećih sustava vrijednosti prema brizi, pravdi i solidarnosti – kao odgovor na globalnu klimatsku krizu.

Ekofeminizam nas poziva na akciju kroz promjenu našeg stava prema prirodi i prema ženama. Jedan od načina na koji možemo djelovati je kroz podizanje svijesti i razgovor o ovim temama.

Kako bismo Vam dodatno približili teme kojima se ekofemnizam bavi, objavili smo infografike koje će olakšati razumijevanje ekofeminizma.